Soutěž mladých zdravotníků

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě v rámci výuky zdravotnické první pomoci pořádá jako každoročně pro děti

Oblastní soutěž mladých zdravotníků

Zúčastnit se mohou 5ti členná družstva:

se uskuteční dne 3. května 2019 od 9 hodin v areálu Základní školy TGM v Náchodě, ul. Bartoňova 1006.

Prezentace družstev od 8:30 hodin.

Přihlášku na soutěž pošlete na adresu Oblastní spolek ČČK Náchod, Bartoňova 1006, 547 01 Náchod, e-mail nachod@cervenykriz.eu do 10.4.2019, abychom mohli zajistit občerstvení a ceny pro všechny účastníky. Bližší informace u p. Zelené na tel.č.: 739 724 244.

Přihláška ke stažení

Sponzoři