Oceňování BDK

Oceňování dárců krve a jejích složek

Transfuzní služba ve vyspělých státech je založena na dvou zásadách:

1. národní soběstačnosti

2. bezpříspěvkovém dárcovství krve

Tyto principy byly stanoveny nejen z hlediska etického, ale i s cílem zamezit tomu, aby se krev stala předmětem nežádoucího obchodu a to zejména s důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje

klíčovou roli koncept bezpříspěvkového dárcovství, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou, je z hlediska moderního pojetí považován za dárce bezpečného.

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve a oceňování dárců krve je jedním z dlouhodobých programů Českého červeného kříže. Za bezpříspěvkové se podle definice Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce považuje takové dárcovství krve, plasmy a buněčných složek, které vychází ze svobodné vůle dárce a není spojenou s žádnou finanční náhradou. Bezpříspěvkovým dárcům jsou udělována následující vyznamenání:

Medaile prof. MUDr. Jana Janského

Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se za 10 odběrů.

Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se za 20 odběrů.

Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského - uděluje se za 40 odběrů.

Slavnostní předání probíhá ve spolupráci s městskými úřady v Náchodě, v Jaroměři, v Broumově a v Novém Městě nad Metují 2x ročně. V Polici nad Metují, Hronově, Červeném Kostelci a České Skalici 1x ročně. Pokud dosáhnete stanoveného počtu odběrů pro ocenění, pošleme Vám písemnou pozvánku na nejblížší slavnostní předávání ocenění dle adresy Vašeho trvalého bydliště.

Zlatý kříž

Zlatý kříž 3. třídy - uděluje se za 80 odběrů. Ocenění předává Oblastní spolek ČČK Náchod ve spolupráci s výše uvedenými městskými úřady.

Zlatý kříž 2. třídy - uděluje se za 120 odběrů. Slavnostní předání v letošním roce probíhalo pro celý kraj v Hradci Králové.

Zlatý kříž 1. třídy - uděluje se za 160 odběrů. Celostátní slavnostní předání probíhá zpravidla jednou ročně v Praze za účasti představitelů státu.

Sponzoři