Mezinárodní spolupráce

Projekt První pomoc - Pierwsza pomoc pokračuje

Ve Velkém Poříčí se dne 27. 8. 2015 konal další seminář. Učili jsme se postupy první pomoci, obvazová technika šla každému na výbornou a dokonce i modelové situace zvládali všichni s přehledem. Důraz jsme kladli na zdravotnickou taktiku a organizaci týmové práce při záchranné akci.
První pomoc - Pierwsza pomoc v Adršpachu

Prázdniny zahájili mladí záchranáři řešením modelové situace v terénu. V pátek 10. července 2015 se vydali na společný výlet do Adršpachu, kde je překvapila nečekaná událost právě v době, kdy do skal přijíždělo mnoho našich i zahraničních turistů. Náhle vidí traktor, auto, cyklista, krev, volání o pomoc, pět minut rozhodujících o životě a smrti.......... hasiči, sanita. Dokonale simulovaná nehoda. Cílem bylo prověřit nejen schopnost poskytnout první pomoc, ale také připravenost zvládnout vlastní stres a emoce. Prvotní bezradnost vystřídala odvaha a snaha zachránit lidské životy. Své síly, zkušenosti a dovednosti zde mohl předvést každý. Posoudit a promyslet, v čem byl největší problém, co by se dalo udělat lépe. O prázdninách bude čas ještě vše zdokonalit. Vždyť všichni víme, že příště to nemusí být simulace, ale skutečná nehoda.
První pomoc - Pierwsza pomoc

Soutěž mladých záchranářů dne 13. května 2015 prověřila znalosti a praktické dovednosti všech zúčastněných. Znovu jsme si uvědomili jak je důležitá spolupráce jednotlivých členů družstva. Kolik času je potřeba k záchraně člověka a jak je to někdy komplikované. Jak těžké je zvládnout stres a zvolit správné postupy první pomoci.


První pomoc - Pierwsza pomoc u nás i v Polsku

Také v letošním roce přináší českým a polským dětem nevšední zážitky projekt, který jsme zahájili v roce 2010. Česko-polský projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Pořádáme kurzy první pomoci a zdokonalujeme své jazykové schopnosti. Stále nové laické záchranáře učíme životzachraňující úkony, které v kritických okamžicích zachraňují životy. Dne 31. května 2015 jsme v polské Kudowe - Zdrój v lázeňském parku položili na zem resuscitační model - dospělého člověka. V průběhu celého dne přicházeli děti i dospělí, Poláci i Češi a zkoušeli si oživovat. Pro většinu to bylo poprvé, našli se i ti, kteří trénovali, aby se zdokonalili. Odjížděli jsme domů s příjemným pocitem smysluplně prožitého dne. Přemýšleli jsme o slovech polského profesionálního záchranáře, který byl mile překvapen a ubezpečil nás, že tyto aktivity tady na polské straně zcela chybí. "Potem znowu, czasem do widzenia - tak zase někdy nashledanou."
První pomoc - Pierwsza pomoc v Aquaparku v Kudowe - Zdrój

Oblastní spolek ČČK v Náchodě v rámci česko-polského projektu uskutečnil dne 15. listopadu 2014 v polském Aquaparku v Kudowe - Zdrój další ukázku první pomoci. Společné akce pro děti na obou stranách hranice pokračovaly další spoluprací s veřejností.

Tým mladých záchranářů předvedl kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačním modelu Ambuman. Všichni zúčastnění obdrželi tištěné texty s postupy životzachraňujících úkonů a pokyny, jak správně resuscitaci provádět. Měli možnost si vše vyzkoušet v praxi a na monitoru viděli vyhodnocení svého nácviku.

Od roku 2010, kdy byl česko-polský projekt spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, pokračujeme ve výuce první pomoci. Získáváme potřebné zkušenosti a rozšiřujeme si jazykové znalosti při každém společném setkání.
Letní kurz první pomoci

Projekt První pomoc - Pierwsza pomoc pokračoval již pátým rokem letním setkáním při výuce první pomoci 8. července 2014 v Teplicích nad Metují. Pro české a polské děti bylo připraveno několik modelových situací, kde řešily ošetření běžných poranění. Dále pak stanoviště s postiženým, kterému selhávaly životní funkce a děti zde zdařile prováděly resuscitaci na figuríně. Opět se potvrdilo, že výuka první pomoci hrou a zážitkem přináší ty nejlepší výsledky. Vede k spolupráci a členové záchranného týmu obdivuhodně překonávají případné jazykové bariery.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis


Pokračujeme v projektu První pomoc - Pierwsza pomoc

České a polské děti se sešly v pátek 30. května 2014 v polské Kudowe - Zdrój v místní části Słone, ve škole "Zespół Szkół Społecznych im. Stanisława Moniuszki", aby se seznámily s dalšími postupy v první pomoci. Prakticky ošetřovaly různá poranění a trénovaly životzachraňující úkony na resuscitačním modelu. Ve snaze pomoci poraněnému spolupracovaly bez problémů a snadno se dorozumívaly mezi sebou.

V průběhu roku probíhá výuka na českých a polských školách.
Kurzy první pomoci v Náchodě - První pomoc - Pierwsza pomoc

Dne 28. 3. 2014 se uskutečnilo v Náchodě další setkání českých a polských dětí, které mají zájem o výuku první pomoci. Rozšířily si znalosti a praktické dovednosti, učily se zdravotnické taktice a postupům při zvládání zátěžových situací. Zdokonalovaly své jazykové schopnosti, ujasňovaly si české a polské pojmy týkající se první pomoci. Na závěr zbyl čas i na společné hry a zábavu.Pomoc byla na blízku

Simulovaná dopravní nehoda, auto narazilo do stromu a v několika vteřinách tři zranění potřebují pomoc. Dnes jsou zde mladí záchranáři a hned vědí, co mají dělat. Resuscitaci řidiče, tepenné krvácení spolujezdce a drobná poranění dítěte sedícího v sedačce vzadu zvládají na výbornou. Ve skutečnosti je to však mnohdy jinak, ne každý umí poskytnout život zachraňující úkony, někteří lidé se bojí, aby něco neudělali špatně, a tak nakonec nepomohou, a přitom byli nablízku a možná stačilo jen málo. Mnoho životů na silnicích tak zbytečně končí. Oblastní spolek ČČK v Náchodě vzdělává děti a mládež nejen v Čechách, ale v rámci česko-polského projektu První pomoc - Pierwsza pomoc již čtvrtým rokem i za hranicemi. Další přátelská setkání v roce 2013 přinášela všem účastníkům užitečné poznatky, rozvíjela praktické schopnosti a učila vzájemné spolupráci.
Projekt První pomoc - Pierwsza pomoc

V rámci mezinárodní spolupráce s Nadací kněžny Daisy v Polském Kowalowe v minulých letech, jsme v roce 2012 pokračovali v projektu První pomoc - Pierwsza pomoc. V rámci projektu se uskutečnila setkání polských a českých dětí v Teplicích nad Metují i v polském Kowalowe, docházelo k prohloubení znalostí ve výuce první pomoci a v praktickém nácviku život zachraňujících úkonů. Dařilo se odbourávat i jazykovou bariéru.

Sponzoři