Oblastní spolek ČČK

Základní údaje

organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže

Orgány Oblastního spolku ČČK Náchod

Nejvyšším orgánem Oblastního spolku ČČK je Valné shromáždění, kde každý zástupce Místní skupiny volí členy Oblastní výkonné rady ČČK na čtyřleté funkční období.

Oblastní výkonná rada ČČK Náchod byla zvolena Valným shromáždením dne 23.3.2022.

předsedaMgr. Petra Šilhánová Hajpišlová
místopředsedaIng. Jaroslava Vlčková
členovéIng. Hana Černá
MUDr. Marta Marková
Jaroslava Kováčiková
RNDr. Jaroslava Šubíková
Bc. Věra Grygaříková
ředitelka Úřadu OS ČČKLenka Zelená

Oblastní dozorčí rada OS ČČK

předsedaVlasta Svobodová
členDana Horáková
členMilena Fischerová

Staňte se členem/členkou Českého červeného kříže

Vytiskněte si přihlášku, vyplňte ji a navštivte místní skupinu ČČK, pokud víte, že ve Vaší obci působí, nebo ji odneste na Úřad Oblastního spolku ČČK v Náchodě.

A co pro vás z členství v ČČK vyplývá?

Člen ČČK má právo:

Člen ČČK má povinnost:

Chcete-li Český červený kříž nejprve poznat a spolupracovat s námi na našich činnostech, můžete se na úřadě oblastního spolku přihlásit za dobrovolníka ČČK

Sponzoři