Krizová připravenost

Při OS ČČK Náchod je zřízena humanitární jednotka pro pomoc obětem katastrof a velkých neštěstí. Připravenost na katastrofy patří mezi prioritní projekty Českého červeného kříže. O těžce zraněné se postarají profesionální složky IZS. Naše humanitární jednotka je zaměřena na druhosledovou pomoc - lehce zraněné a nezraněné osoby, což v praxi dohromady představuje více než polovinu všech postižených. V případě mimořádné události je humanitární jednotka v pohotovosti a zasahuje na vyžádání Ústředím ČČK Praha, příslušným Oblastním spolkem ČČK nebo státní správou.

Činnost humanitární jednotky spočívá v:

Struktura HJ

S ohledem na potřebu v místě nasazení jsou flexibilně nasazovány jednotlivé sekce.

Sponzoři