AktualityDoškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

se uskuteční dne 18. května 2024 v Náchodě.

Komu končí platnost průkazu zdravotníka zotavovacích akcí hlaste se !!! Více.Kurz zdravotník zotavovacích akcí - 40 hodinový

se uskuteční v průběhu dvou víkendů ve dnech 24.2., 25.2., 2.3. a 3.3.2024 v Jaroměři.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách. Přihláška zde.Město Česká Skalice podpořilo finančně naši činnost v roce 2023, 21. září proběhlo v Jiřinkově sále již tradiční oceňování bezpříspěvkových dárců krveMěsto Police nad Metují v roce 2023 podpořilo finančně oceňování bezpříspěvkových dárců krve a provoz sociálního automobilu
Oceňujeme dárce krve

Královéhradecký kraj finančně podpořil v roce 2023 programy na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve. Náborové akce nových dárců krve a oceňování mnohonásobných dárců krve probíhaly v průběhu celého roku. Děkujeme všem prvodárcům, kteří se zaregistrovali na transtuzní stanici a stali se tak novými dárci krve. Děkujeme dárcům ktve, kteří pomohli při záchraně lidských životů, při návratu lidí do života.

Moc děkujeme.Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

se uskuteční dne 10. února 2024 v Jaroměři.

Komu končí platnost průkazu zdravotníka zotavovacích akcí hlaste se !!! Více.Máme nové prvodárce

Královéhradecký kraj finančně podpořil v roce 2022 programy na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve. Náborové akce nových dárců krve a oceňování mnohonásobných dárců krve probíhaly v průběhu celého roku. Děkujeme všem prvodárcům, kteří se zaregistrovali na transtuzní stanici a stali se tak novými dárci krve.Kurz zdravotník zotavovacích akcí - 40 hodinový

se uskuteční v průběhu dvou víkendů v termínech 4.2. - 5.2. a 18.2. - 19.2.2023.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách. Přihláška zde.Město Česká Skalice podpořilo finančně naši činnost v roce 2022, 4. října proběhlo v Jiřinkově sále oceňování bezpříspěvkových dárců krvePomoc Ukrajině
Město Broumov finančně podpořilo oceňování bezpříspěvkových dárců krve, které se uskutečnilo dne 24. 11. 2021
Město Česká Skalice podpořilo finančně naši činnost v roce 2021, v říjnu proběhlo v Jiřinkově sále oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Město Police nad Metují podpořilo finančně v roce 2021 provoz sociálního automobilu a oceňování bezpříspěvkových dárců krve dne 23. 11. 2021 v Polici nad Metují
Tornádo na jihu Moravy

Český červený kříž vyhlásil finanční sbírku na pomoc obětem tornáda na jihu Moravy.

Pomoc lze podpořit zde.

V rámci Královéhradeckého kraje organizujeme pomoc dobrovolníků - kdo chce pomoci, vyplňte formulář.Test COVID-19

Antigenní testování pro firmy, organizace a kolektivy.

Nabízíme možnost rychlého antigenního testování na pozitivitu SARS- CoV-2 testovacími sety schválenými MZ ČR. Náš mobilní odběrový tým navštíví v rámci opatření přímo Vaše pracoviště nebo dohodnuté místo, kde provedeme odběr vzorků a vyhodnotíme. Zajistíme odpovídající evidenci a potvrzení pro zaměstnavatele. Bližší informace a objednávky na telefonu:

+420 776 580 150

Vedoucí projektu: Bc. Petr FantaMěsto Police nad Metují podpořilo finančně v roce 2020 výuku první pomoci a provoz sociálního automobilu
Pomozte darováním rekonvalescentní plazmy

Oslovujeme ty z Vás, kteří jste prodělali onemocnění Covid-19 a jste ochotni darovat svou rekonvalescentní plazmu.

Podání rekonvalescentní plazmy je jednou z možností, jak lze léčit nemocné s infekcí Covid-19. Vaše plazma může zachránit život.

Více informací.

Jak a kde darovat.Partner projektu Pomoc seniorům ohroženým nemocí Covid-19.
Šijeme roušky a posíláme do nemocnic, domovů pro seniory, všude tam kde chybí, můžeme i Vám vhodit do schránky.

Přihlaste se i Vy, kdo můžete pomoci se šitím, nebo chcete darovat materiál na roušky.

Používáme materiál, který se nechá vyvařit.

Kontaktujte nás na mobil: 739 724 244

E-mail: nachod@cervenykriz.eu
Nabídka ČČK pro seniory

Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod nabízí od 19. března 2020 pro osamělé seniory a zdravotně postižené občany zajištění nezbytných nákupů základních potravin a vyzvednutí léků.

Své objednávky s uvedením Vašeho jména a přesné adresy, můžete zavolat na telefonní číslo 739 724 244. A to každý všední den od 8:00 do 12:00 hodin. V případě, že bude telefonní linka přetížená, ozve se Vám koordinátorka pomoci nazpět.

Z důvodu Vaší bezpečnosti Vám bude nákup předán bezkontaktně. O celém postupu budete detailně informováni v průběhu telefonického hovoru.KORONAVIRUS - předcházejme šíření nákazy

Více zde.Život zachraňující úkony - 4 hodinový kurz

Zdravotnické minimum, nácvik život zachraňujících úkonů, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, závažná poranění, urgentní stavy.

Termíny: 25. února 2020, 17. března 2020 vždy od 15.00 hodin. Více.Kurz první pomoci u dětí - 4 hodinový

Základy poskytování první pomoci, resuscitace dětí, specifika poranění u dětí, závažné a náhlé stavy.

Termíny: 27. února 2020, 19. března 2020 vždy od 15.00 hodin. Více.Kurz první pomoci u dopravních nehod - 4 hodinový

Základy poskytování první pomoci - kardiopulmonální resuscitace osob, specifika dopravních nehod, polytraumata, závažná poranění.

Termíny: 20. února 2020, 26. března 2020, vždy od 15.00 hodin. Více.Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

se uskuteční dne 18. dubna 2020 v Jaroměři.

Komu končí platnost průkazu zdravotníka zotavovacích akcí hlaste se !!! Více.Město Police nad Metují podpořilo finančně v roce 2019 výuku první pomoci, oceňování bezpříspěvkových dárců krve a provoz sociálního automobilu
Setkání seniorů a osob pečujících o seniory100 LET

Více na 100letcck.czPřipravili jsme pro VásDoškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

se uskuteční dne 6. dubna 2019 v Jaroměři a 4. května 2019 v Novém Městě nad Metují.

Komu končí platnost průkazu zdravotníka zotavovacích akcí hlaste se !!! Více.Kurz zdravotník zotavovacích akcí - 40 hodinový

se uskuteční v Novém Městě nad Metují v termínech 16. a 17. března a 6. a 7. dubna 2019.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách. Přihláška zde.Provoz sociálního automobilu v roce 2018 podpořilo město Police nad Metují
Po celý rok přicházejí na transfuzní stanice a darují to nejcennější

Dárci krve, tolik potřební, nezastupitelní, obětaví lidé, kteří myslí na Vás, kdo jejich krev potřebujete a komu po kapkách navrací sílu a život.

Oblastní spolek ČČK v Náchodě ocenil v průběhu roku 2018 na Náchodsku a v Hradci Králové 1.018 dárců krve. Bronzovou medaili převzalo 472 osob, stříbrnou medaili 328 osob a zlatou medaili 218 osob. Všem upřímně děkujeme.

Uvedené akce finančně podpořil Královéhradecký kraj.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě má od 1. 7. 2018 nové sídlo. Najdete nás na Základní škole TGM v Náchodě, ulice Bartoňova 1006, v pravé části budovy v 1. patře.Darovali krev, darovali život ...

Předvánoční čas je vhodný pro zastavení a zamyšlení. Oblastní spolek Českého červeného kříže právě v tuto dobu již tradičně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli jubilejního odběru. V letošním roce předáme na Náchodsku 166 bronzových medailí, 132 stříbrných medailí, 83 zlatých medailí a 39 Zlatých křížů 3. třídy. Akce probíhají ve spolupráci s městskými úřady a za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Všem dárcům patří vřelý dík, vždyť právě na jejich pochopení závisí životy druhých. Děkujeme a přejeme hodně štěstí a pevné zdraví.
Ocenění dárců krve v Hradci Králové v roce 2017

Již druhý rok oceňuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod bezpříspěvkové dárce krve v Hradci Králové ve spolupráci se zástupci Magistrátu Hradec Králové a transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Akce jsou finančně podpořeny Královéhradeckým krajem. V překrásné Městské hudební síni za zvuku varhan jsme letos poděkovali a předali 210 stříbrných a 141 zlatých medailí prof. dr. Jana Janského. Všem dárcům ještě jednou děkujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.Oceňujeme v závěru roku 2016

V roce 2016 Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky na oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Oblastní spolek ČČK Náchod do konce roku vyznamená v oblasti Náchod a Hradec Králové celkem 440 dárců bronzovými medailemi, 370 dárců stříbrnými medailemi, 260 dárců zlátými medailemi a 35 dárců Zlatými kříži 3. třídy. Upřímné poděkování patří všem dárcům, kteří v letošním roce darovali krev nebo krevní složky a pomáhají tak naplňovat etické principy transfuzní služby v našem státě. Díky všem těm, kteří svojí krví navracejí zdraví ba dokonce i zachraňují životy.

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců. Právě na našem pochopení a obětavosti možná závisí životy druhých.

Staňme se také bezpříspěvkovými dárci krve!Ocenění dárců krve

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici uvítalo dne 22. 9. 2016 dárce krve, kteří si v Jiřinkově sále převzali ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve.

Celkem bylo předáno 29 ocenění občanům z Českoskalicka. Deset dárců obdrželo bronzovou medaili za 10 odběrů, dvanáct dárců stříbrnou medailí za 20 odběrů, pět dárců zlatou medailí za 40 odběrů a dva dárci byli oceněni Zlatým křížem III. třídy za 80 odběrů.

Zástupci Oblastního spolku ČČK v Náchodě a zástupci města Česká Skalice všem dárcům vyjádřili vřelé poděkování za jejich vzácný dar - dar krve.

Akce byla v rámci projektu finančně podpořena městem Česká Skalice.
Veřejná sbírka pro paní Jarmilu

ženu, která se na ostatní usmívala nejen za oknem Náchodské transfúzní stanice. Více zde.V České Skalici se oceňovalo

Již tradičně se restaurace Sokolovna v České Skalici dne 27. listopadu 2014 stala místem setkání bezpříspěvkových dárců krve, kteří zde obdrželi svá ocenění - medaile profesora MUDr. Jana Janského a Zlaté kříže III. třídy.

Celkem bylo předáno 47 ocenění občanům z Českoskalicka. Již tradičně byli oceněni bezpříspěvkoví dárci krve a plazmy za 10 odběrů bronzovou medailí, za 20 odběrů stříbrnou medailí, za 40 odběrů zlatou medailí a za 80 odběrů Zlatým křížem III. třídy.

Zástupci Oblastního spolku Českého červeného kříže v Náchodě p. Ing. Jaroslava Vlčková a p. Jaroslava Kovačiková a starosta města Česká Skalice Bc. Martin Staněk DiS. poděkoval přítomným dárcům krve a plazmy za jejich obětavou činnost, za dar nejcennější - dar krve.

S krátkým kulturním pásmem vystoupily děti ze zdejší Mateřské školky J. A. Komenského a rázem vytvořily velice příjemnou atmosféru plnou úsměvů.

Akce byla v rámci projektu podpořena grantem města Česká Skalice.Oblastní studijní středisko ČČK 2014

Ve dnech 15. - 20. 6. 2014 se uskutečnila na Táborové základně na Zámku v Náchodě pobytová akce pro děti se zájmem o výuku první pomoci.

Zúčastnilo se 20 dětí, které se společně s praktikanty a lektory snažily řešit závažné stavy při připravených modelových situacích. Každý se naučil provádět kardiopulmonální resuscitaci, životzachraňující úkony a poskytovat první pomoc u různých typů poranění.

Všichni na závěr souhlasili s tím, že poskytnout laickou první pomoc není už pro ně tak těžké, stačí se nebát a jít ochotně pomoci postiženému.

Výuku první pomoci finančně podpořily firmy: Saar Gummi Czech s. r. o. Červený Kostelec, Atas a. s. Náchod, Losenický s. r. o. Nové Město nad Metují, Hronovský s. r. o. Nové Město nad Metují, V S Team s. r. o. Vysokov a Autoprodej Rohan s. r. o. Kleny a fyzické osoby: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., Mgr. Soňa Marková a Ing. Miroslav Vaníček.Bezpříspěvkové dárce krve jsme ocenili v závěru roku

Tradiční slavnostní ocenění dárců probíhala ve spolupráci s představiteli osmi měst. Pozvaní převzali medaile prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté kříže za svůj jubilejní odběr z rukou zástupců Oblastního spolku ČČK v Náchodě. Poděkování z úst přítomných a stisk ruky vyjadřoval zprostředkovaně dík, všech těch, kterým právě darovaná krev zachránila život, pomohla při těžké operaci nebo měla zásluhu na upevnění jejich zdraví.

V roce 2013 bylo v naší oblasti tímto způsobem předáno dárcům krve 180 bronzových medailí, 135 stříbrných medailí, 85 zlatých medailí, 41 Zlatých křížů III. třídy, 12 Zlatých křížů II. třídy a 5 Zlatých křížů I. třídy.

Uvedené akce finančně podpořil Královéhradecký kraj.Darujte krev

Darováním krve pomáháme lidem ve svém okolí k navrácení zdraví - k záchraně života. Dobrovolní dárci krve jsou srdečně zváni, na transfuzní stanici v Náchodě.

V roce 2013 se právě zde rozhodlo darovat krev poprvé 254 osob. Všem děkujeme a přejeme v novém roce hodně zdraví a osobního štěstí. Více.Výstava
Bezpříspěvkoví dárci krve byli oceněni v České Skalici

Také v České Skalici v restauraci Sokolovna se ve čtvrtek 28. listopadu 2013 uskutečnila malá slavnost spojená s předáním ocenění profesora MUDr. Jana Janského. Celkem bylo předáno 47 ocenění občanům z Českoskalicka. Již tradičně byli oceněni bezpříspěvkoví dárci krve a plazmy za 10 odběrů bronzovou medailí, za 20 odběrů stříbrnou medailí, za 40 odběrů zlatou medailí a za 80 odběrů Zlatým křížem III. třídy.

S krátkým kulturním pásmem vystoupily děti ze zdejší Mateřské školky J. A. Komenského a rázem vytvořily velice příjemnou atmosféru plnou úsměvů.

Medaile a zlaté kříže s malým dárkem předávali zástupci Oblastního spolku Českého červeného kříže v Náchodě p. Ing. Jaroslava Vlčková , p.Lenka Zelená a starosta města Česká Skalice Tomáš Hubka. Alespoň tímto způsobem lze poděkovat dárcům krve a plazmy za jejich obětavost a krásný dar plný lidskosti. Na všechny oceněné čekalo ještě na závěr malé občerstvení, připravené zdejší kuchyní.

Akce byla v rámci projektu podpořena grantem města Česká Skalice.Dar krve - dar života

Darováním krve pomáháme lidem ve svém okolí k navrácení zdraví - k záchraně života. Dobrovolní dárci krve jsou srdečně zváni, na transfuzní stanici v Náchodě.

V roce 2012 se právě zde rozhodlo darovat krev poprvé 227 osob. Všem děkujeme a přejeme v novém roce hodně zdraví a osobního štěstí. Více.Pojeďte s námi i letos na oblastní studijní středisko

které se uskuteční od neděle 16. června do pátku 21. června 2013 v rekreačním zařízení Penzionu Metuje v Teplicích nad Metují.

Výuka první pomoci dětí a mládeže je jednou z nejdůležitějších aktivit Českého červeného kříže. Oblastní spolek ČČK v Náchodě pořádá každoročně Oblastní studijní středisko pro děti a mládež. Určeno je dětem od 6 do 16 let, především pro děti, které mají zájem se první pomoci naučit nejen teoreticky, ale především prakticky. Během 6denního pobytu je zajištěna odborná výuka poskytování předlékařské první pomoci, besedy se členy IZS, ale i soutěže o ceny, sport, hry, táborák, atd... O zážitcích účastníků vypráví i kronika, ve které již po mnoho let přibývají další a další stránky. A dodatkem ke kronice je sám život, ve kterém děti dokáží využít získané znalosti, poradit si ve složitých situacích, kdy dochází k ohrožení zdraví nebo života. Více.

Těšíme se na Vás!Program dětem pro radost

V měsíci říjnu ukončil Oblastní spolek ČČK Náchod projekt, který byl finančně podpořen z drobného programu královéhradeckého kraje. Umožnil nákup nových výukových pomůcek, které slouží k praktickému nácviku životzachraňujících úkonů a ošetřování závažných poranění. Zlepšil podmínky a vybavení prostor, které využívají děti ve svém volném čase k pravidelným schůzkám za účelem získání znalostí z první pomoci v jednotlivých místních skupinách ČČK na náchodsku. Projekt navázal na systém výchovy dětí a mládeže k aktuálním potřebám společnosti.

Sponzoři